Komunikacja wewnętrzna

Efektywna komunikacja wewnątrz Organizacji ma ogromne znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje kierowane do pracowników powinny:

  • dotrzeć do nich w zakładanym czasie
  • zostać właściwie zrozumiane i potraktowane z należną uwagą
  • pełnić funkcje informacyjne, a równocześnie motywacyjne
  • zostać skonstruowana w sposób przekonujący i jednoznaczny
  • zakładać możliwość interakcji.

Współcześnie przedsiębiorstwa dysponują szerokim wachlarzem narzędzi wspierających komunikację wewnętrzną, a tradycyjne gazetki firmowe, nierzadko zwane pogardliwie „tubą zarządu”, dawno już wyparł Intranet, mailingi, komunikatory, a nawet wiadomości przesyłane poprzez SMS.

Mimo to w wielu wypadkach wewnętrzna polityka informacyjna w przedsiębiorstwie nadal pozostaje nieefektywna, a procesy zarządzania personelem w dalszym ciągu kuleją. Ad Direct poprzez dobór odpowiednich narzędzi i technik komunikacji w firmie pomaga Klientom skutecznie docierać do pracowników oraz pozyskiwać od nich wiarygodną i jak najpełniejszą informację zwrotną.

Oferta Ad Direct:

  • audyt procesów komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
  • planowanie i wdrażanie kompleksowej polityki komunikacji wewnątrz organizacji
  • ścisła współpraca przy tworzeniu informacji kierowanych do pracowników
  • projektowanie i wdrażanie narzędzi komunikacji wewnętrznej (platformy Internetowe, Intranet, direct mailing, wydawnictwa firmowe i in.)
  • współpraca przy organizacji spotkań firmowych