Redakcja i korekta

W procesie komunikacji równie ważna jak sama treść, jest także forma, w którą ubieramy to, co mamy do przekazania. Nie tylko merytoryka zatem, ale także układ i wewnętrzna logika wypowiedzi, odpowiednio postawione akcenty, użyte określenia, a także poprawność językowa decydują o tym, czy i jak długo utrzymamy uwagę naszego słuchacza bądź czytelnika. Na tym etapie tworzenia tekstu rola redaktora i korekty jest nie do przecenienia. To właśnie oni nadają publikacjom finalną formę i ostateczny szlif.

W Ad Direct przygotowanie materiału przeznaczonego do publikacji nie kończy się na etapie pracy autora. Każdy tekst przechodzi dodatkowo przez ręce redaktora merytorycznego oraz korektora. Ten trójstopniowy system weryfikacji sprawia, że materiały, które przekazujemy naszym Klientom, odznaczają się wyjątkową jakością i poprawnością językową. Zdajemy sobie sprawę, że nawet drobny błąd w firmowych publikacjach może podważyć profesjonalizm naszych klientów, narazić na szwank ich dobre imię i spowodować straty wizerunkowe. Dlatego też do kwestii redakcji i korekty przywiązujemy niezwykle dużą wagę.