Media Relations

Zarządzanie informacją, skuteczna komunikacja z grupami docelowymi za pośrednictwem mediów, budowanie pozytywnego wizerunku marki lub firmy w środkach masowego przekazu to kluczowe narzędzia współczesnej promocji.

W odróżnieniu od przekazu kierowanego do odbiorców poprzez tradycyjne formy reklamowe, wizerunek kreowany w mediach postrzegany jest jako dużo bardziej wiarygodny i zobiektywizowany. Fakt ten przekłada się na niezwykle wysoką efektywność komunikacji z wykorzystaniem technik media relations i gwarantuje skuteczne dotarcie do zakładanych grup docelowych.

Działania z zakresu media relations stanowią strategiczny element polityki komunikacyjnej firmy zarówno w ramach jej codziennej działalności, jak i w obliczu kryzysu komunikacyjnego, kiedy to strategiczne zarządzanie informacją staje się kwestią newralgiczną.

Oferta Ad Direct:

  • planowanie i wdrażanie kompleksowych strategii komunikacji z wykorzystaniem media relations
  • budowanie pozycji eksperckiej przedstawicieli firm oraz instytucji w środkach masowego przekazu
  • prowadzenie bieżącej komunikacji z mediami
  • precyzyjne targetowanie informacji do mediów specjalizujących się określonej tematyce
  • organizacja konferencji i briefingów prasowych
  • aranżacja wywiadów oraz spotkań one-to-one z wybranymi dziennikarzami
  • stały monitoring mediów we współpracy z niezależną instytucją badawczą, pozwalający Klientowi na bieżąco monitorować efektywność prowadzonych działań
  • szkolenia medialne
  • zarządzanie antykryzysowe