O firmie

Outsourcing usług marketingowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm i instytucji działających na polskim rynku. Przedsiębiorcy zdążyli się już przekonać, że ta nowoczesna forma zarządzania polityką marketingową Organizacji przynosi firmie wiele wymiernych korzyści – od ograniczenia nakładów finansowych inwestowanych w rozwój wewnętrznych działów PR i marketingu, po możliwość korzystania z bardzo wielu zróżnicowanych narzędzi komunikacji oraz promocji w sposób spójny i konsekwentny.

Ad Direct oferuje szeroki wachlarz narzędzi i usług, każdorazowo dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości Klienta, bieżącej sytuacji rynkowej i aktywności konkurencji. Rozwiązania dobieramy z myślą o celach, jakie stoją przed firmą, z którą współpracujemy tak, by bardzo precyzyjnie wyważyć stosunek inwestowanych nakładów do zakładanych efektów. Myślimy strategicznie, kierując się najlepiej pojętym interesem Klienta.

Korzyści ze współpracy:

  • Firma może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności poprzez powierzenie wskazanych zadań wyspecjalizowanej agencji zewnętrznej
  • Oszczędność kosztów i czasu inwestowanego rozwój działów PR i marketingu wewnątrz przedsiębiorstwa, tworzenie nowych stanowisk pracy, zatrudnianie kolejnych specjalistów, zakup sprzętu czy powiększanie powierzchni biurowej
  • Gwarancja najwyższej jakości usług poprzez współpracę z doświadczonymi marketerami i PR-owcami
  • Możliwość wykorzystania wielu zróżnicowanych narzędzi i technik komunikacji, promocji oraz reklamy przy zachowaniu pełnej spójności wszystkich wdrażanych rozwiązań
  • Elastyczność współpracy – proponujemy rozwiązania szyte na miarę, precyzyjnie analizując aktualne potrzeby i możliwości firmy, bieżącą sytuację rynkową oraz aktywności konkurencji
  • Jedno centrum zarządzania – przejmujemy na siebie odpowiedzialność za koordynację współpracy z podwykonawcami oraz partnerami współpracującymi przy projektach marketingowych firmy wskazanymi przez Klienta lub też rekomendowanymi przez Ad Direct