Planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych

Systematycznie rosnąca oferta mediowa, zróżnicowane kanały komunikacji, nowe formy reklamowe, złożone modele rozliczeniowe i rabatowe to często skomplikowane i niełatwe w ocenie propozycje biznesowe.

Przedsiębiorcy coraz częściej stają przed pytaniem, jakie kanały komunikacji wybrać, aby koszt inwestycji przełożył się na precyzyjne dotarcie do zakładanych grup docelowych. Jaki model rozliczeniowy będzie dla nich najbardziej korzystny oraz jak zoptymalizować koszty aktywności marketingowych bez uszczerbku dla efektywności prowadzonych działań.

Ad Direct oferuje wsparcie w zakresie przygotowania kampanii reklamowych (ATL, BTL), a także oceny mediaplanów tworzonych pod kątem planowanych aktywności. Pomagamy naszym Klientom podejmować najkorzystniejsze dla nich decyzje budżetowe, zakładające najbardziej optymalny stosunek nakładów do oczekiwanych efektów.

Oferta Ad Direct:

  • doradztwo w zakresie planowania mediów
  • doradztwo i pośrednictwo w zakresie zakupu powierzchni reklamowej
  • przygotowanie kreacji (reklama wizualna)
  • koordynacja i nadzór nad prowadzonymi kampaniami reklamowymi